søndag 5. juli 2009

Rettferdighet for Mumia?


27.mars henla den føderale ankedomstolen anken til Mumia Abu Jamal, som har vært på death row i 24 år for et drap han ikke begikk. Denne avgjørelsen gjør det klart at Mumia ikke kan få rettferdighet innenfor det eksisterende systemet, et system som planter falske beviser og dømmer en uskyldig mann til døden. Domfellelsen av Mumia viser hva dødsstraffen egentlig handler om: barbarisk raseri, lynsjing satt i system. Det er nå viktigere enn noen gang å vise støtte til Mumias kamp for frihet og kreve hans løslatelse!

Domfellelsen av Mumia er et rasistisk komplott mot en uskyldig mann, en revolusjonær, en mann som har stått for rettferdighet mot USA-imperialismen. Siden hans ungdom i Black Panther har han opplevd hat og forfølgelse fra staten, fordi han blir oppfattet som en sann representant for afroamerikanerne. Saken til Mumia viser hvor barbarisk dødsstraffen egentlig er, en instutisjonlisert statlig terror som har sine røtter i slaveri og lynsjing av svarte i sør-statene.

Dette kan være den siste juridiske anken for Mumia, og dermed gjennomføres ett av de verste justismord i nyere tid. Mumia er feilaktig dømt for drapet på en politimann i 1981. I 28 år har politiet, påtalemyndigheter, politikere og media skreket etter blod. Mumia, en revolusjonær journalist, er en trussel og et symbol på afroamerikansk enhet. Disse kreftene ønsker å drepe Mumia ikke bare for å få vekk hans stemme, men også for å sende et signal til svarte ungdommer og alle som våger å heve stemmen mot rasisme og undertrykking. Dommeren i saken, Albert Sabo, gjorde som han lovet da han i 2001 ble hørt si den klassiske setningen: “I’m going to help them fry the n----r.”[blythe.org/). En rasistisk jury, falske vitnesbyrd og trusler fra politiet var grunnlaget for domfellelsen av Mumia.

Både den statlige domstolen i Pennsylvania og den føderale domstolen har avslått å vurdere bevismateriale som tydelig slår fast av Mumia er uskyldig. Aller tydeligst er tilståelsen til Arnold Beverly, om at han - ikke Mumia - skjøt og drepte politimannen og at Mumia ikke hadde noe med drapet å gjøre.

Det eneste vitnet som hevder å ha sett Mumia med en pistol i hånden er Cynthia White, en prostituert som ble gitt tjenester av politiet for å ljuge. To månender etter Faulkners død laget politiet og påtalemyndighetene en historie om at Mumia innrømmet drapet mens hans nesten blødde ihjel på legevakten etter å ha blitt skutt og banket av politiet.

Domfellelsen og dødsstraffen er basert på politisk forfølgelse, en fortsettelse av USAs krig mot Black Panther-aktivister som førte til at 38 pantere og hundrevis andre ble fengslet og påfølgende regelrett terror mot svarte aktivister. Politiet og påtalemyndighetene lar seg ikke stoppe i deres kamp mot Mumia – de står ikke tilbake for skremming av vitner, forfalskning av bevis og en regelrett forfølging av alle som står opp og forsvarer Mumia. Nå er det viktigere enn noen gang å mobilisere støtte til kampen for Mumias frihet og vi må avvise en hver tillit til det korrupte og rasistisk rettsvesenet.

Skriv under på dette oppropet http://www.thepetitionsite.com/petition/148169316
Meld deg på epostlisten til støtte for Mumia ved å skrive en epost til alerts@freemumia.org

Lytt til Mumia' radiosendinger her:

http://www.prisonradio.org/mumia.htm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar